Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Kontakt

Spojená škola
Čajkovského 50
91708 Trnava

Riaditeľka-zástup.školy: 033/53 53 046

Ekonomický úsek: 033/53 53 044

Školská jedáleň: 033/53 53 045


Tel/Fax: 033/5521028
Mobil: 0904 216 908

E-mail: specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk