Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Školský poriadok

30.09. 2019 Stiahnite si vnútorný poriadok školy.