Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Kritériá prijatia do Praktickej školy

Spojená škola, Čajkovského 50, 917 08 Trnava

 

 

 

 

Praktická škola

 

 

Praktická škola so sídlom na Čajkovského 50 v Trnave, poskytuje štúdium v odbore 64920 trvá tri roky s možnosťou získať záverečné vysvedčenie s profiláciou domáce práce a údržba domácnosti, príprava jedál a výživa. Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok, formou krátkeho pohovoru. Do prvého ročníka môže byť prijatých najviac 11 žiakov.  

 

Podmienky pre prijatia žiakov:

 

1.      Prihláška žiaka s doporučením lekára

2.      Výsledok pedagogicko - psychologického vyšetrenia v CŠPP

3.      Stručná charakteristika žiaka

4.      Úspešné absolvovanie prijímacieho konania

 

 

Po prijatí žiaka, odošle základná škola do praktickej školy "Návrh na prijatie žiaka  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy" a ďalšiu dokumentáciu súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.

 

Termíny konania prijímacích skúšok na školský rok 2018/2019:

 

1.termín: 14.05.2018

2.termín: 17.05.2018

 

Miesto konania: Spojená škola, organizačná zložka Praktická škola, Čajkovského 50, Trnava

Kontaktné údaje:

 

Názov školy:          Spojená škola

Adresa školy:         Čajkovského 50,  917 08 Trnava

Telefón školy:        033/55 21 028

033/53 53 046 riaditeľka školy - PaedDr. Lívia Miškayová

Informácie:          www.spojenaskola-tt.sk

specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk

Mgr. Ingrid Vallušová - zást. riaditeľky školy  mobil: 0903/899 719

 

 

 

Dokument vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU.