Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Kritériá prijatia do Praktickej školy


Praktická škola so sídlom na Čajkovského 50 v Trnave, poskytuje štúdium v odbore 64920 trvá tri roky s možnosťou získať záverečné vysvedčenie s profiláciou domáce práce a údržba domácnosti, príprava jedál a výživa.

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok, formou krátkeho pohovoru. Do prvého ročníka môžu byť prijatí najviac 4 žiaci. 

Podmienky pre prijatia žiakov:
  • Prihláška žiaka s doporučením lekára
  • Výsledok pedagogicko - psychologického vyšetrenia v CŠPP
  • Stručná charakteristika žiaka
  • Úspešné absolvovanie prijímacieho konania

 
Po prijatí žiaka, odošle základná škola do praktickej školy "Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy" a ďalšiu dokumentáciu súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.
Termíny konania prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020:
  • 1.termín: 13.05.2019
  • 2.termín: 16.05.2019 

 
Miesto konania: Spojená škola, organizačná zložka Praktická škola, Čajkovského 50, Trnava

Kontaktné údaje:

Názov školy:          Spojená škola

Adresa školy:         Čajkovského 50,  917 08 Trnava

Telefón školy:        033/55 21 028

033/53 53 046 riaditeľka školy - PaedDr. Lívia Miškayová

Informácie:            www.spojenaskola-tt.sk

specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk

Mgr. Ingrid Vallušová - zást. riaditeľky školy  mobil: 0903/899 719

Dokument vo formáte .pdf si môžete stiahnuť TU.