Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Praktická škola

Praktická škola zabezpečuje prípravu žiakov s mentálnym postihnutím na jednoduché povolania. Má tri ročníky. Prax žiakov  prebieha v penzióne Trnava (Domov dôchodcov) so zameraním na domáce práce a údržbu domácnosti.