Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Školský klub

školský klub pracuje pri Pojenej škole v organizačnej zložke SZŠ a jeho cieľom je výchova mentálne postihnutých žiakov v čase mimo vyučovania a zároveň rozvíjať prirodzený talent každého dieťaťa formou záujmových útvarov.

Školský klub pracuje zároveň aj pri ZŠ pri nemocnici, ktorého cieľom je uľahčiť a psychicky ľahšie prekonať zdravotný handicap, pre ktorý je dieťa hospitalizované.