Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých detí predškolského veku. V SMŠ bude prebiehať výchovný proces s celodennou prevádzkou.

Jedna trieda je zameraná na overovanie experimentu výchovy a vzdelávania detí s diagnózou autizmus.