Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím a s diagnózou autizmus.