Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Zápis do ŠMŠ

Riaditeľstvo Spojenej školy, Čajkovského 50, Trnava v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z o materskej škole, v znení neskorších predpisov oznamuje zápis na predprimárne vzdelávanie do Špeciálnej materskej školy, ktorý sa bude konať v budove školy od 01.04.2019 do 30.04.2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hodCelý oznam si môžete pozrieť tu.

Stiahnite si žiadosť o prijatie do ŠMŠ