Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Zápis do ŠMŠ

Riaditeľstvo Spojenej školy, Čajkovského 50 oznamuje, že zápis na predprimárne vzdelávanie do Špeciálnej materskej školy sa bude konať v budove školy od 01.04.2018 do 30.04.2018  v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Celý oznam si môžete pozrieť tu.

Stiahnite si žiadosť o prijatie do ŠMŠ