Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola
Čajkovského 50
917 08 Trnava
v zastúpení :PaedDr. Lívia Miškayová
IČO: 35629860
DIČ: 2020981666

mail:specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk