Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Zmluvy

Darovacia zmluva OZ Zvonček

Cena: 767,- €

Darovacia zmluva OZ Zvonček

Cena: 214,- €

Darovacia zmluva- Trnavská teplárenská

Cena: 1000,-€

Rámcová sponzorská zmluva č.53/2012

Cena:

Darovanie finančnej čiastky v hodnote odobratejablkovej šťavy alebo jabĺk v školskom roku 2012/2013

Zmluva o spolupráci na dodávku jabĺk a šťavy

Cena:

Zmluva-reklama obchodného mena

Cena: 372 e

Darovacia zmluva OZ Zvonček

Cena:

intraktívne zariadenie e Beam,tabule

Darovacia zmluva OZ Zvonček

Cena: 1.388,52 €

Darovacia zmluva - notebooky

Dodatok k zmluve ZSE

Cena:

Darovacia zmluva - Mestský úrad Trnava

Cena: 200 €