Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Zmluvy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cena:

Volací balík TP Biznis Uni

Doplnky ku Kolektívnej zmluve uzatvorené v roku 2012

Cena:

Doplnky

Kolektívna zmluva na rok 2011

Cena:

Darovacia zmluva 2012/01

Cena: 1.200,- €

Zmluva č.14 Školy pre budúcnosť -Nadácia Orange

Darovacia zmluva 2011/09

Cena: 600,-€

Darovacia zmluva Trnavská teplárenská a.s.

Darovacia zmluva 2011/08

Cena: 600,- €

Darovacia zmluva -Jadrová a vyraďovacia spoločnosť

Zmluva na odber jablkovej šťavy alebo jabĺk v školskom roku 2011/2012

Cena:

Zmluva -Virtuálna knižnica 2011/06

Cena: 9,96 EUR

Zmluva o poskytnutí služieb virtuálnej knižnice

Zmluva o vykonaní činnosti technika BOZP 2011/05

Cena: 51,-EUR

Zmluva o vykonaní činnosti technika BOZP

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 2011/04

Cena:

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd - Trnavská vodárenská spoločnosť