Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.
J. A. komenský

Zmluvy

Zmluva o dodávke vody 2011/03

Cena:

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Trnavská vodárenská spoločnosť

Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 2011/02

Cena: 51,-EUR

Zmluva o vykonávaní technika činnosti požiarnej ochrany

Zmluva ochrana objektov 2011/01

Cena:

Zmluva o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektov